question

diplomová práce a GDPR

Dobrý den,
jsem studentka a v rámci své diplomové práce jsem v příloze zveřejnila souhlas s výzkumem podepsaný vedoucím pracovníkem organizace, kde výzkum probíhal.
Plné znění diplomové práce je od 5.5.2018 dostupná na internetu.
Je zveřejnění souhlasu s výzkumem, kde je název organizace a jméno vedoucího pracovníka proti normě GDPR?

Odpověď

myslím, že v tomto směru můžete být v klidu.

1) Troufnu si tvrdit, že to, aby souhlas byl součástí diplomové práce je zákonná povinnost. To, aby diplomová práce byla zveřejněna je opět zákonná povinnost.

2) Vy v tomto směru nejste správce, protože správcem je podle všeho škola a odpovědnost by tedy měla jít za nimi

3) Člověk v pozici vedoucího pracovníka organizace, který za danou organizaci jedná musí z povahy funkce počítat s určitou mírou zveřejnění.

Pokud bych tedy toto měl hodnotit ze svého pohledu, neviděl bych v tom problém.


Zaslat dotaz

Na Váš dotaz se pokusíme odpovědět do 2 pracovních dnů. Na dotaz odpovíme přímo v rámci této poradny nebo odpovědí na Vaši e-mailovou adresu. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit dotaz pro potřeby stránek www.egdpr.cz.

Vážíme si Vašeho soukromí a proto údaje o Vás jako je jméno nebo e-mailová adresa slouží pouze pro zodpovězení dotazu a nejsou dále uchovávány.