question

GDPR a ochrana dětí

Dobrý den,
píši bakalářskou práci, kde bych v praktické části měla pracovat s kazuistikami dětí v dětském domově. Bohužel mi nyní paní ředitelka oznámila, že není možné, abych kvůli GDPR nahlížela do karet dětí.Samozřejmostí je anonymita dětí. Opravdu kvůli GDPR není možné takto výzkum uskutečnit? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,
v odpovědích na Váš dotaz počneme meritorní odpovědí, a to ano, výzkum uskutečnit možné je, s tím, že v zásadě se nabízejí 2 varianty jak téma uchopit a je otázkou nakolik jsou proveditelné. 

Varianta 1: výzkum s veškerými údaji dětí :
 

To je samozřejmě možné pouze se souhlasem, kdy souhlas může vytyčit podmínky zpracovatelských operací, prováděných s předmětnými (vesměs citvlivými) osobními údaji dětí, obsažených v jejich kartách.

Je otázkou, kdo u každého konkrétního dítěte bude zákonným zástupcem. Je-li znám biologický rodič (či jiná osoba obdobně) vykonávájící rodičovskou odpovědnost, pokud rodičovské odpovědnosti nebyl soudně zbaven, pak je to tento rodič. Koncept existence rodiče s rodičovskou odpovědností pak vychází z toho, že paní ředitelka může (při výkonu ústavní či ochrané výchovy) dítě zastoupit v běžných záležitostech a při rozhodování nad rámec běžných záležitostí platí, že rozhoduje rodič. Neznáme konkrétní praxi, zda-li souhlas dle výše uvedeného řadit do "běžných záležitostí" či "nad rámec běžných záležitostí", dokážeme si představit, že argumentaci pro obě varianty, spíše však bude potřeba počítat s tím, že půjde o situaci "nad rámec běžných záležitostí".

Čili GDPR nebrání, brání ochota konkrétního zákonného zástupce konkrétního dítěte.  O chování rodičů dětí z dětských domovů "při součinnosti s dětským domovem" např. tento zajímavý článek http://www.cijedite.cz/?nav=temata/archiv/rodicovska-zodpovednost.html&comment=16

Nyní předpokládáme rozumného zákonného zástupce, který je povinen dbát zájmů dítěte. 
 
Zákonný zástupce nepochybně nebude chtít udělit obecný souhlas, i když to třeba neumí "právně vyjádřit". Dokážeme si též představit, že zákonný zástupce bude žádat záruku autentičnosti zamýšlených zpracovatelským operací, kdy např. vedoucí Vaší diplomové práce či vedoucí katedry (na příslušné katedře Vaší alma mater) by mohl osvěčit "vědecký zájem", jež je (též) předmětem bakalářské práce.

S dobře koncipovaným (podmínkovaným) souhlasem by jej zákonný zástupce mohl udělit, pokud bude "obecně ochoten".

Varianta 2.:  anonymizace karet dětí
Anonymizace (kopií) karet dětí se nabízí jako druhá varianta (zjednodušeně si to představte jako kopii karty dítěte, kde se černým fixem důsledně přeškrtá to, co mám být nečitelné). Pokud se karta anonymizuje, nebude se jednat o osobní údaje, které by bylo možné pojit s konkrétní osobou (dítětem). Je spíše praktickou otázkou jakou zvolit míru anonymizace z hlediska identifikovatelnosti dítěte a je též otázkou poměru míry anonymizace ku účelům, pro který se výzkum provádí, tedy aby Vám anonymizovaná karta vůbec k něčemu byla z hlediska postulátů Vašeho výzkumu.

Přejeme mnoho úspěchů z bakalářskou prací.


Zaslat dotaz

Na Váš dotaz se pokusíme odpovědět do 2 pracovních dnů. Na dotaz odpovíme přímo v rámci této poradny nebo odpovědí na Vaši e-mailovou adresu. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit dotaz pro potřeby stránek www.egdpr.cz.

Vážíme si Vašeho soukromí a proto údaje o Vás jako je jméno nebo e-mailová adresa slouží pouze pro zodpovězení dotazu a nejsou dále uchovávány.